Iyong Nangungunang 20 Pinakabagong Tanong

Katha-katha

Mapanganib ang mga epekto ng mga bakunang COVID-19.

Katotohanan

Ang mga bakuna sa COVID ay maaaring magkaroon ng mga side effect, ngunit ang karamihan ay napakaikling panahon, at hindi seryoso o mapanganib. Ang mga nag-develop ng bakuna ay nag-uulat na ang ilang mga tao ay nakakaranas ng pananakit kung saan sila ay iniksiyon, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, o lagnat, na tumatagal ng isa o dalawang araw. Ito ay mga palatandaan na ang bakuna ay gumagana upang pasiglahin ang iyong immune system. Kung ang mga sintomas ay nagpapatuloy nang higit sa dalawang araw, dapat mong tawagan ang iyong doktor. Kung mayroon kang pre-existing na kondisyon, o kung mayroon kang malubhang allergy — lalo na sa mga nangangailangan na magdala ka ng EpiPen — talakayin ang bakuna para sa COVID sa iyong doktor, na maaaring masuri ang iyong panganib at magbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa kung at paano ka makakakuha nabakunahan nang ligtas.

SOURCE: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccines-myth-versus-fact (Johns Hopkins Medicine)