PAG-ALALA SA BAKUNA

Katha-katha

Mapanganib ang mga epekto ng bakunang COVID-19.

Katotohanan

Ang mga bakuna sa COVID ay maaaring magkaroon ng mga side effect, ngunit ang karamihan ay napakaikling panahon, at hindi seryoso o mapanganib. Kinokolekta ng Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ang mga kinakailangang ulat mula sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at publiko sa mga negatibong resulta pagkatapos ng pagbabakuna, sanhi man ng pagbabakuna o hindi.

Mula sa mga ulat na ito at sa maraming pag-aaral sa buong mundo, malinaw na ang ilang tao ay nakakaranas ng pananakit kung saan sila na-inject, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, o lagnat, na tumatagal ng isa o dalawang araw. Ito ay mga palatandaan na ang bakuna ay gumagana upang pasiglahin ang iyong immune system.

Kung ang mga sintomas ay nagpapatuloy nang higit sa dalawang araw, dapat mong tawagan ang iyong doktor. Kung mayroon kang pre-existing na kondisyon, o kung mayroon kang malubhang allergy — lalo na sa mga nangangailangan na magdala ka ng EpiPen — talakayin ang bakuna para sa COVID sa iyong doktor, na maaaring masuri ang iyong panganib at magbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa kung at paano ka makakakuha nabakunahan nang ligtas.

Johns Hopkins Medicine: https://hopkinsmedicine.org/health/
kundisyon-at-sakit/coronavirus/covid-19-vaccines-myth-versus-fact