Handa nang mabakunahan

Mabilis at madali ang pagpapabakuna. Tandaan lamang na:

  • Magsuot ng maluwag, komportableng damit. Karaniwang napupunta ang shot sa iyong itaas na braso, kaya't gugustuhin mo ang mga hubad na armas.
  • Dalhin ang iyong photo ID upang patunayan na ikaw ay ikaw, ang iyong edad, at na ikaw ay nakatira sa Hawai'i.
  • Siguraduhing dalhin ang iyong card sa pagbabakuna kung nakapag-shot ka na. Ito ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na napapanahon ka sa iyong mga pagbabakuna sa COVID.
  • Magplanong manatili sa paligid ng mga 15 minuto pagkatapos mabakunahan.