BUHAY NA MAY COVID

Habang nagbabago ang mga paghihigpit at alituntunin, maaaring mahirap subaybayan ang mga kasalukuyang rekomendasyon.
Kaya, habang umuusad ang mga kundisyon, mas maraming tanong at sagot ang idadagdag para matulungan kang manatiling napapanahon.

Katha-katha

Nagkaroon na ako ng COVID-19, kaya mayroon na akong natural na kaligtasan sa sakit ngayon. Hindi ko kailangan ang bakuna.

Katotohanan

Ang pagkakaroon ng COVID ay maaaring mag-alok ng ilang natural na proteksyon, na kilala bilang natural na kaligtasan sa sakit. Iminumungkahi ng kasalukuyang ebidensya na ang muling impeksyon sa virus na nagdudulot ng COVID ay hindi pangkaraniwan sa 90 araw pagkatapos ng unang impeksyon. Gayunpaman, hindi alam ng mga eksperto kung gaano katagal ang proteksyong ito, at ang panganib ng malubhang sakit at kamatayan mula sa COVID ay higit na mas malaki kaysa sa anumang mga benepisyo ng natural na kaligtasan sa sakit. Ang pagtanggap ng bakuna pagkatapos magkaroon ng COVID ay parang booster effect, at samakatuwid ito ay mas epektibo.

Isinasaad ng isang pag-aaral na inilathala noong Agosto 2021 na kung mayroon kang COVID dati at hindi nabakunahan, ang iyong panganib na muling mahawahan ay higit sa dalawang beses na mas mataas kaysa sa mga nahawahan at nabakunahan pagkatapos. Dagdag pa, ang pagpapabakuna ay nagbibigay ng higit na proteksyon sa iba dahil nakakatulong ang bakuna na mabawasan ang pagkalat ng COVID.

SOURCE: https://www.bu.edu/articles/2021/myths-vs-facts-covid-19-vaccine/ (Pamantasan ng Boston)