Habang bumababa ang mga utos at nagsisimulang bumalik ang mga bagay-bagay sa kung ano sila bago ang pandemya, maraming serbisyong pangkalusugan ang bumabalik sa pagiging out-of-pocket na gastos o saklaw ng insurance. Kabilang dito ang marami sa mga site ng pagsubok sa COVID-19. Habang iniulat ang bagong impormasyon, ang Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Hawai'i ay nagpo-post nito sa https://hawaiicovid19.com/testing-isolation-quarantine/

Gayunpaman, dahil mabilis na nangyayari ang mga pagbabago, mangyaring direktang suriin ang site kung saan ka interesado upang makita kung mayroong anumang mga gastos na kasangkot at kung ano ang mga ito.

Nagbibigay pa rin ang pederal na pamahalaan ng apat na libreng pagsusuri sa bahay na maaaring i-order nang dalawang beses (para sa kabuuang walong pagsusulit) sa bawat sambahayan ng Amerika. Upang mag-order ng iyong mga libreng pagsubok, mangyaring bumisita https://www.covid.gov/. Bukod pa rito, sa site na iyon, mayroong isang mapa na nagha-highlight ng ilang lugar na nag-aalok ng pagsubok at paggamot (Maghanap ng isang lokasyong Test-to-Treat na malapit sa iyo).

Sa wakas, ang mga county ay maaaring makapag-alok ng karagdagang tulong. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang:

Nai-update na 04 / 22 / 2022