Karamihan sa mga tao ay hindi pa nangangailangan ng pang-apat na shot. Inirerekomenda ng mga mananaliksik mula sa Harvard Health, Johns Hopkins, Mayo Clinic, at higit pa na kunin ang iyong unang round ng pagbabakuna (alinman sa isang shot ng Johnson & Johnson o dalawang shot ng Pfizer o Moderna) PLUS isang booster shot.

Ang antas ng pagbabakuna na ito ay nagpapataas ng iyong immune response nang sapat upang makatulong na protektahan ka mula sa malalang sakit, ospital, o mas malala pa.

Gayunpaman, kung ikaw ay immunocompromised at inirerekomenda ito ng iyong doktor, ang ikaapat na shot ay maaaring sulit na isaalang-alang.

Ang mga karapat-dapat para sa ikaapat na shot ay ang mga:

  • 50 o mas matanda
  • 12 o mas matanda AT immunocompromised
  • mga tatanggap ng bakunang Johnson & Johnson o booster

Source:
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0328-covid-19-boosters.html (CDC)
https://www.health.harvard.edu/covid-19-vaccines at https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/if-you-are-at-higher-risk (Harvard Health)
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/booster-shots-and-third-doses-for-covid19-vaccines-what-you-need-to-know (Johns Hopkins)
https://www.mayoclinic.org/coronavirus-covid-19/vaccine (Mayo Clinic)
https://www.verywellhealth.com/fourth-covid-shot-5218686 (Verywell Health)

Nai-update na 03 / 30 / 2022