Ang mga bakuna sa COVID-19 ay nasa ilalim ng pinakamahigpit na sistema ng pagsubaybay sa kaligtasan sa kasaysayan ng US. Noong Pebrero 3, 2022, mahigit 545 milyong dosis ang naibigay sa US, at 10.3 bilyong dosis ang naibigay sa buong mundo. Parehong klinikal at totoong mundo na mga pag-aaral ay nagpakita na ang mga bakuna ay lubhang ligtas, na ang karamihan sa mga side effect ay banayad at panandalian.

Pakitandaan, ang bilang ng mga dosis at ang bilang ng mga kaganapan sa kalusugan ay nagbabago araw-araw. Para sa higit pang napapanahon na data, pakibisita ang Mga Adverse Event ng CDC pagkatapos ng ulat ng Bakuna sa COVID-19 na naka-link sa ibaba. Regular na ina-update ang kanilang ulat.

SOURCE: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (CDC)

Nai-update na 02 / 03 / 2022